VÝHODNÉ PŮJČKY

VÝHODNÉ PŮJČKY

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

§      Překlenovací úvěr umožňuje financování bydlení ve chvíli, kdy ještě nesplňujete podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření.

§      Úroková sazba již od 4,4 % ročně.

§      Výhodou je, že výši ovlivníte sami tím, za jak dlouho se zavážete překlenovací úvěr splatit.


Podmínky pro přiznání překlenovacího úvěru:

§      Uzavřít smlouvu o stavebním spoření.

§      Předložit písemnou žádost o poskytnutí překlenovacího úvěru.

§      Doložit účelovost.

§      Prokázat svou bonitu.

Splnit další stanovené podmínky pro poskytnutí překlenovacího úvěru.

§      Překlenovací úvěr slouží  pro  financování bytových potřeb z překlenovacího úvěru se platí pouze úroky.

§      Současně účastník ukládá peníze na svou smlouvu o stavebním spoření.

§       Klient může na jednu smlouvu o stavebním spoření žádat o poskytnutí překlenovacího úvěru zpravidla jednou.


Výhody překlenovacího úvěru:

§      Překlenovací úvěr může být poskytnut, až do výše cílové částky smlouvy o stavebním spoření.

§      Úvěr bez zajištění, až 500 000 Kč.

§      Čerpaná částka je uvolňována podle potřeb klienta (zálohově, jednorázově, postupně).

 

E-mail k odeslání vyplněného dotazníku   wagnerov@epenize.eu